Kontakt

Har du spørsmål? Bare spør i vei!

Jeg er tilgjengelig for oppdrag på skoler, institusjoner, litteraturfestivaler og lignende.

Jeg følger i all hovedsak Norsk Forfattersentrums retningslinjer/minstesatser for honorering ved oppdrag.