Bøker på norsk

Ungdomsromanen #KAMPKLAR kommer ut på forlaget Vigmostad & Bjørke høsten 2018 våren 2019.

Advertisements